top of page

projecten

Interieur, architectuur en omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De relatie tussen binnen en buiten is dan ook essentieel. De projecten die bureau IFA BV masters in space heeft gerealiseerd, worden gekenmerkt door dit evenwicht. Ze zijn vernieuwend met flexibiliteit en beweging voor een optimale gebruiks-mogelijkheid. Tijdloos, puur en duurzaam. Nu en voor in de toekomst. Daarnaast zijn daglichttoetreding, ruimte, structuur, functie en beleving van groot belang. 

Het team van het bureau is voorloper op het gebied van verduurzamen en milieuvriendelijk bouwen. Er worden nieuwe methodieken ontwikkeld voor het aanpassen van bestaande bouw en het realiseren van nieuwbouw. Toekomstbestendig en flexibel. Met een grote maat-schappelijke verantwoordelijkheid. Goed voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van HEFhuis©.

Op deze website is een selectie van ons werk en publicaties te zien. 

bottom of page